top of page

E-BOOKS

All E-books can be found both in danish & english

(english below)

Opdag storslåetheden i din fødselsdag!

Åben op for den power og selvindsigt der ligger i din Grundenenergi med den transformerende e-bog ”Din Grundenergi”.

Hvis du nogensinde har undret dig over, hvorfor visse aspekter af dit liv ser ud til at falde i hak på smukkeste vis mens andre forbliver et mysterium, så kan din grundenergi være nøglen.

Hvad er en Grundenergi?

Din grundenergi er et tal der er afledt af den numeriske værdi af din fødselsdato og indeholder unikke vibrationer som har indflydelse på din personlighed. Det fungerer som et personligt blueprint der guider dig til dybdegående forståelse og indsigt i dine styrker, udfordringer og uindfriede potentialer. Ved at lære hemmelighederne der er kodet i din grundenergi kan du begive dig ud på en powerful rejse ind i selvindsigt og personlig udvikling.

Hvorfor bør du kende til din Grundenergi?

Forestil dig at have et kompas der altid peger dig i retningen af flow, opfyldthed og indsigt ud fra dit medfødte design. Alt sammen for at skabe større harmoni, mere balance og dyb selvkærlighed.

Med e-bogen får du:

 • Større klarhed og selvbevidsthed: Få indsigt i dine talenter, evner og karaktertræk. Bliv bedre til at træffe beslutninger der er i alignment med dit mest autentiske selv.

 • Indsigt i relationer: Få værdifuld indsigt i dine sociale mønstre og styrk dermed dine personlige bånd.

 • Mere fysisk velvære: En komplet guide til kropsbalance. Inkluderet en liste over super foods, hvilke fødevarer du bør undgå, tilskud og støttemidler.

Hvad er inkluderet i e-bogen?

”Din Grundenergi” er en omfattende og letlæselig e-bog der vil tage dig ud på en medrivende rejse i selvudviklingens tegn. Fyldt med tip og tricks der er lige til at gå til!

E-bogen vil guide dig igennem:

 • Planeternes formål og indflydelse

 • Karaktertræk, udfordringer og alt hvad der får dig til at trives

 • Kropsubalancer, sygdoms tendenser og de tilknyttede metafysiske årsager

 • Madvarer – do’s and dont’s, tilskud og støtte

 • Praktiske øvelser der støtter dig i at implementere din nye viden i din hverdag

 • Og meget mere…

Skyd genvej og gør personlig udvikling nemt og håndgribeligt i dag!

Lad ikke endnu et år gå uden at kende magien i din energitype.

Tag din power hjem med den visdom, der ligger i "Din Grundenergi" og begiv dig ud på en transformativ rejse mod selvrealisering.

Med e-bogen får du øjeblikkelig adgang til din personlige guide til lykke og opfyldelse. Din grundenergi har nøglen til at frigøre dit sande potentiale - det er tid til at omfavne det!

Husk, at den største gave, du kan give dig selv, er selvindsigt. Start din rejse i dag!

 

Du kan finde din grundenergi her - med udgangspunkt i din fødselsdag

Grundenergi 1: hvis du er født den 1., 10., 19. eller 28.

Grundenergi 2: hvis du er født den 2., 11., 20. eller 29.

Grundenergi 3: hvis du er født den 3., 12., 21. eller 30.

Grundenergi 4: hvis du er født den 4., 13., 22. eller 31.

Grundenergi 5: hvis du er født den 5., 14. eller 23.

Grundenergi 6: hvis du er født den 6., 15. eller 24.

Grundenergi 7: hvis du er født den 7., 16. eller 25.

Grundenergi 8: hvis du er født den 8., 17. eller 26.

Grundenergi 9 hvis du er født den 9., 18. eller 27.

Grundenergi_template.png

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Energytype.png

Discover the greatness of your energy type!

Unlock the hidden power and insights of your birthday with the transformative

e-book “Your Energy Type”.
If you ever wondered why certain aspects of your life seem to fall into place effortlessly while others remain a mystery, your energy type holds the key.

What is a Energy type?

Your energy type is a number derived from the numerical value of your date of birth and carries unique vibrations that influences your personality. It acts as a personal blueprint, guiding you towards understanding your strengths, weaknesses, and untapped potential. By unraveling the secrets encoded within your energy type number, you can embark on a journey of self-discovery and self-improvement.

Why should you explore your energy type?

Imagine having a compass that points you towards flow, fulfillment and greater insights of yourself and your innate patterns. All of it pointing you in the direction of more harmony, balance, and self-acceptance.

You will gain:

 • Clarity and self-awareness: uncover your inherent talents, abilities, and character traits, empowering you to make conscious decisions aligned with your authentic self.

 • Relationship insights: gain valuable insights into your interaction with others and enhancing your personal connections.

 • Greater body balance: A complete guide to body balance. Including a list of super foods, what foods to avoid, supplements and best tools to supporting your physical and mental health.

What is included in “Your energy type” e-book?

“Your Energy Type” is a comprehensive but easy-to-read e-book that will take you on a captivating journey of self-discovery. Packed with easy-to-follow tips and tricks!

This e-book will guide you through:

 • Planetary purpose and influence

 • Qualities, challenges and what makes you thrive

 • Body imbalance tendencies and the metaphysical themes behind

 • Foods – do’s and don’ts, supplements and support

 • Practical exercises that empower you to apply the knowledge to your everyday life

 • And more…

Unlock the shortcut to making personal growth easy and tangible today!

Don’t let another year pass by without the magic of your energy type.

Empower yourself with the wisdom that lies within “Your Energy Type” and embark on a transformative journey towards self-realization.

Purchase the e-book in the shop and gain immediate access to your personal guide to happiness and fulfillment. Your Energy Type holds the key to unlocking your true potential – it’s time to embrace it!

Remember, the greatest gift you can give yourself is the gift of self-knowledge. Start your journey today!

 

You will find the energy numbers 1 to 9 - depending on your birthday. 

Energy type 1: if your birthday is on the 1., 10., 19. or 28.

Energy type 2: if your birthday is on the 2., 11., 20. or 29.

Energy type 3: if your birthday is on the 3., 12., 21. or 30.

Energy type 4: if your birthday is on the 4., 13., 22. or 31.

Energy type 5: if your birthday is on the 5., 14. or 23.

Energy type 6: if your birthday is on the 6., 15. or 24.

Energy type 7: if your birthday is on the 7., 16. or 25.

Energy type 8: if your birthday is on the 8., 17. or 26.

Energy type 9: if your birthday is on the 9., 18. or 27.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

Vi har ikke nogen produkter at vises lige nu.

bottom of page